హనుమంతుడు దళితుడా.. ఐతే.. పూజారులు ఎందుకు..?

 

 

హనుమంతుడు దళితుడని యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం పూజారులకు ఎసరు పెట్టేలా మారాయి. యోగి చేసిన వ్యాఖ్యల పర్యవసానంతో దళితులు ఆందోళన బాట పట్టారు. హనుమా..

» మరిన్ని వివరాలు

నిజమైన క్షమాపణతో వేడుకోవాలి

 

'దేవా, నీ కృప చొప్పున నన్ను కరుణింపుము నీ వాత్సల్య బాహుళ్యము చొప్పున నా అతిక్రమము లను తుడిచివేయుము నా దోషము పోవ్ఞనట్లు నన్ను బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవ్ఞనట్లు నన్ను పవిత్ర..

» మరిన్ని వివరాలు