అందం, ఆయుష్షుని పెంచే యోగా...!

అందం ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తుంది. అందం కోసం మగువలు చేయని సాహసాలు లేవు. అందాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం బ్యూటీపార్లర్ల చుట్టూ తిరుగుతూ, క్రీములు, లోషన్లు ముఖానికి రాసుకుంటూ ఉంటారు. ..

» మరిన్ని వివరాలు