తేది: 12-9-2018 బుధవారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। దక్షిణాయనం వర్ష రుతువు; భాద్రపద మాసం; శుక్ల పక్షం తదియ: సా. 6-48 తదుపరి చవితి చిత్త నక్షత్రం: తె. 4-52 తదుపరి స్వాతి అమృత ఘడియలు: రా. 10-34 నుంచి 12-09 వరకు వర్జ్యం: మ. 1-08 నుం..

» మరిన్ని వివరాలు

తేది: 11-9-2018, మంగళవారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। దక్షిణాయనం వర్ష రుతువు; భాద్రపద మాసం; శుక్ల పక్షం విదియ: రా. 8-08 తదుపరి తదియ ఉత్తర నక్షత్రం: ఉ. 6-00 తదుపరి హస్త తె. 5-17 తదుపరి చిత్త అమృత ఘడియలు: రా. 11-28 నుంచి 1-01 వరకు వర్జ..

» మరిన్ని వివరాలు

తేది: 10-9-2018 సోమవారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। దక్షిణాయనం వర్ష రుతువు; భాద్రపద మాసం; శుక్ల పక్షం పాడ్యమి: రా. 9-48 తదుపరి విదియ పుబ్బ నక్షత్రం: ఉ. 7-09 తదుపరి ఉత్తర అమృత ఘడియలు: రా. 11-08 నుంచి 12-40 వరకు వర్జ్యం: మ. 2-00 నుంచ..

» మరిన్ని వివరాలు

తేది: 5-9-2018 బుధవారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। దక్షిణాయనం వర్ష రుతువు; శ్రావణ మాసం; బహుళ పక్షం దశమి: ఉ. 11-33 తదుపరి ఏకాదశి ఆర్ద్ర నక్షత్రం: మ. 3-03 తదుపరి పునర్వసు అమృత ఘడియలు: ఉ.శే. 7-09 వరకు వర్జ్యం: రా. 2-15 నుంచి 3-44 వరక..

» మరిన్ని వివరాలు

తేది: 4-9-2018 మంగళవారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। దక్షిణాయనం వర్ష రుతువు; శ్రావణ మాసం; బహుళ పక్షం నవమి: మ. 1-43 తదుపరి దశమి మృగశిర నక్షత్రం: సా. 4-29 తదుపరి ఆర్ద్ర అమృత ఘడియలు: ఉ. 8-07 నుంచి 9-38 వరకు తిరిగి తె. 5-38 నుంచి వర్జ్..

» మరిన్ని వివరాలు

తేది: 3-9-2018 సోమవారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। దక్షిణాయనం వర్ష రుతువు; శ్రావణ మాసం; బహుళ పక్షం అష్టమి: సా. 3-38 తదుపరి నవమి రోహిణి నక్షత్రం: సా. 5-41 తదుపరి మృగశిర అమృత ఘడియలు: మ. 2-36 నుంచి 4-08 వరకు వర్జ్యం: ఉ. 9-58 నుంచి 11-31 ..

» మరిన్ని వివరాలు

తేది: 25-8-2018 శనివారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। దక్షిణాయనం వర్ష రుతువు; శ్రావణ మాసం; శుక్ల పక్షం చతుర్దశి: మ. 2-18 తదుపరి పూర్ణిమ శ్రవణం నక్షత్రం: ఉ. 10-12 తదుపరి ధనిష్ట అమృత ఘడియలు: రా. 1-12 నుంచి 2-58 వరకు వర్జ్యం: మ. 2-37 ను..

» మరిన్ని వివరాలు

తేది: 24-8-2018, శుక్రవారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। దక్షిణాయనం వర్ష రుతువు; శ్రావణ మాసం; శుక్ల పక్షం త్రయోదశి: మ. 12-16 తదుపరి చతుర్దశి ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం: ఉ. 7-35 తదుపరి శ్రవణం అమృత ఘడియలు: రా. 10-39 నుంచి 12-25 వరకు వర్జ్యం: ..

» మరిన్ని వివరాలు

తేది: 22-8-2018 బుధవారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। దక్షిణాయనం వర్ష రుతువు; శ్రావణ మాసం; శుక్ల పక్షం ఏకాదశి: ఉ. 8-25 తదుపరి ద్వాదశి పూర్వాషాఢ నక్షత్రం: తె. 5-02 తదుపరి ఉత్తరాషాఢ అమృత ఘడియలు: రా. 11-45 నుంచి 1-31 వరకు వర్జ్యం: ..

» మరిన్ని వివరాలు

తేది: 21-8-2018 మంగళవారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। దక్షిణాయనం వర్ష రుతువు; శ్రావణ మాసం; శుక్ల పక్షం దశమి: ఉ. 6-53 తదుపరి ఏకాదశి మూల నక్షత్రం: రా. 2-41 తదుపరి పూర్వాషాఢ అమృత ఘడియలు: రా. 7-44 నుంచి 9-28 వరకు వర్జ్యం: ఉ. 9-20 నుంచి 11-0..

» మరిన్ని వివరాలు

తేది: 20-8-2018 సోమవారం

శ్రీ విళంబి నామ సం।।రం।। దక్షిణాయనం వర్ష రుతువు; శ్రావణ మాసం; శుక్ల పక్షం నవమి: ఉ. 5-47 తదుపరి దశమి జ్యేష్ఠ నక్షత్రం: రా. 12-39 తదుపరి మూల అమృత ఘడియలు: మ. 3-16 నుంచి 4-58 వరకు వర్జ్యం: ఉ.శే. 6-44 వరకు దుర్..

» మరిన్ని వివరాలు

మేషం

అస్థిర బుద్ధివల్ల ఇబ్బందులు పెరుగుతాయి. తోటివారి సహకారంతో చక్కటి విజయాలు సాధిస్తారు. సమయానికి నిద్రాహారాలు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. మానసిక భయాందోళనలు తగ్గడానికి ఆంజనేయ సందర్శనం ..

» మరిన్ని వివరాలు