అక్షరం


మరో అక్షరం భారతదేశం లో ప్రచురించిన ఒక తెలుగు భాష దినపత్రిక. వెబ్సైట్ (http://www.maroaksharam.com/) ఇప్పుడు పీ.స్.ప్రసాద్ (ఎడిటర్) ఆధీనంలో ఉంది, కానీ న్యూస్ పేపర్ నిజామాబాద్ నుండి వ్యాపారవేత్తలు విక్రయించబడింది.
sample-ad
sample-ad
sample-ad